Volg ons Instagram, Linkedin Bel of mail 0184 413 428, hallo@fourdesign.nl

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van Fourdesign bezoekt.

1. Beheer
De website www.fourdesign.nl en alle gerelateerde (sub)domeinnamen (hierna te noemen Fourdesign) worden beheerd door Fourdesign.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Fourdesign worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er door de bezoeker zelf gegevens zijn verstrekt bij bijv. een contactaanvraag. Deze gegevens zullen wij bewaren zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
2b Fourdesign zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Fourdesign kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Fourdesign denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Fourdesign maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Fourdesign de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hier vind je onze Cookieverklaring.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Verwijzende websites
Op deze website staan hyperlinks die leiden naar websites die door derden worden onderhouden. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van die websites en voor de manier waarop die websites met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

5. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacyverklaring terecht bij Fourdesign. Stuur een mail naar hallo@fourdesign.nl of bel 0184 413 428.

6. Inzagerecht
Je kan te allen tijde en zonder kosten inzage krijgen in jouw persoonsgegevens en zo nodig kan je deze laten verwijderen of wijzigen. Hiertoe en voor al je andere vragen over deze privacyverklaring kan je contact opnemen via: hallo@fourdesign.nl. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden en de wettelijke voorschriften na te leven.

7. Disclaimer
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de website plaatsen. Wij raden jou daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken.